Najlepsza oferta wózków i fotelików dla dzieci

Telefon:+48 605 900 291, +48 663 031 101
Twój koszyk:
0,00 zł
Home News › RODO

RODO Wszystkie

Data:

Witamy, 

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Chcemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób je przetwarzamy.


Od dziś (25 maja 2018 roku) wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Zgodnie z Rosporządzeniem informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H-U. "BC" z siedibą w Koszalinie przy ulicy Wladysława IV 58 B/25.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisemnie (adres powyżej) lub na adres e-mail: iod@bajkowachatka.pl

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
2. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
3. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez sklep bajkowachatka.pl
4. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez sklep bajkowachatka, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
5. dochodzenia roszczeń
6. archiwizacji
7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na F.H-U. "BC" z siedibą w Koszalinie przy ulicy Wladysława IV 58 B/25

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

1. udzielona zgoda
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez sklep bajkowachatka.pl działaniami – np. prowadzeniem księgowości sklepu
2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom – np. Państwa uwagi co do zamówionego produktu mogą być przekazane jego producentowi lub sprzedawcy
3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
4. kancelariom prawnym, którym sklep bajkowachatka.pl zlecił np. prowadzenie postępowania
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, Shopify i w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować sklep bajkowachatka.pl do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
2. okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja zamówienia
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
4. okres na jaki została udzielona zgoda

 

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do przekazanych namdanych osobowych
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
6. przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Sklep bajkowachtka.pl korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny:

1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Chcemy wiedzieć jakie oferty mogą Państwa szczególnie zainteresować, aby nie przegapili Państwo najkorzystniejszych możliwości.

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

 


pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów


Bajkowa Chatka

‹ Powrót